Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Ochnio-Pawluczuk

Profesjonalne usługi prawne.

Świadczę kompleksowe i profesjonalne usługi prawne. Zajmuję się prawem cywilnym, a także rodzinnym i opiekuńczym i karnym. Działam jako pełnomocnik procesowy, a w sprawach karnych jako obrońca. Przygotowuję pozwy, wnioski, pisma procesowe, opinie prawne oraz umowy.

Prawo cywilne

Prowadzę sprawy spadkowe, w tym o nabycie bądź odrzucenie spadku, a także o jego dział i zachowek dodatkowo sprawy o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia a także postępowania egzekucyjnego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prowadzę sprawy rozwodowe, o separację, o przyznanie i ustalenie wysokości alimentów, także o podział majątku. Ponadto prowadzę sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z małoletnimi.

Prawo gospodarcze

Udzielam porad prawnych w zakresie prawa gospodarczego. Zapraszam do mojej Kancelarii właścicieli firm małych i dużych, przedsiębiorców i właścicieli spółek. Zapewniam opiekę prawną w zakresie prawa upadłościowego i postępowań likwidacyjnych.

Prawo karne

Reprezentuję Klientów w zakresie prawa karnego, oraz prawa wykroczeń. Udzielam porad na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, a także egzekucyjnego. Reprezentuję Klientów także przed Sądami, urzędami, organami ścigania, w tym przed Policją i Prokuraturą.

Zawód adwokata wykonuję w oparciu o kodeks etyki zawodowej, działam w ramach obowiązującego prawa Zapewniam pełną dyskrecję i zaangażowanie. W zależności od potrzeby prowadzę mediacje i negocjacje.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za moje usługi prawne każdorazowo ustalane jest indywidualnie. Zależy w znacznej mierze od stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej prowadzenia i nakładu mojej pracy. Z przyjemnością podejmuję się stałych zleceń, opartych o reprezentacje firm, przedsiębiorstw, spółek w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszam do współpracy, a w razie pytań do kontaktu.